Projektisuunnitelman esittely & palaute

Esittelimme tänään projektisuunnitelman muulle luokalle. Esityksen jälkeen saimme paljon rakentavaa palautetta, jotka on listattu alapuolelle.

Ideoita yleisesti projektin suhteen:

  • Projektin scopen tarkentaminen niin, että teemme selväksi, että emme tue Fogia kurssin päätyttyä.
  • Aikataulusta pitäisi tehdä tarkempi versio.
  • Numeeriset vertauksen järjestelmän tilasta ennen ja jälkeen Fogin asennuksen. (Kuinka paljon nopeampi esim. Windowsin asennus Ghost vs. Fog)
  • Linux ARPWatchilla MAC-osotteiden kartoitus.
  • Automaatinen konfiguraatio GitHubiin?
  • BIOS/DHCP/Uni- tai Multicast mukana ongelmanratkaisuissa.
  • PILOTOINTI. Kuka pilotoi ja miten? Miten data ja palaute kerätään?
  • Mieti loppukäyttäjän tarve projektille.


Monialaprojektin aloitus

Projektissa saatetaan tuotantovalmiiksi aiemman kurssin aloittama Fog-projekti, joka löytyy alta :

https://fogprojekti.wordpress.com/blog/

Tämän päivän agendana oli alustavasti projektin tavoitteiden läpikäyntiä sekä vähän speksausta.

Päätavoitteena on saada Fog-järjestelmä käyttöönotettua kouluympäristössä, mahdollisesti useammassa luokkahuoneessa. Myös henkilöstön ns. “koulutus” Fog-järjestelmän käyttöön yleisesti.

Tänään tutustuimme Fog-projektin dokumentaatioon, sen wikisivuun, Proxmoxiin (eli se ympäristö jossa Fog tulee pyörimään) aiemman projektin blogiin ja tutustuimme kalustoon, mm. fyysiseen serveriin että luokkahuoneissa oleviin tietokoneisiin sekä loimme tämän sivun!

FOG Project

A free open-source network computer cloning and management solution

Avoimen lähdekoodin kloonaus/hallintaratkaisu

https://fogproject.org/

Projektissa työskentelee Alexandr Harjumäki, Toni Hukka ja Roope Hytönen.